Adresa


Tovární 464.
386 01 Strakonice

Kontakt


Mob: 602 768 105
E-mail: haskon@cmail.cz

Služby

 • Prodej, servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
 • Požární ochrana
 • Školení
 • Dokumentace
 • Bezpečnostní tabulky
 • Plnění CO2

 • Otevírací doba

  PO-ČT
  7:30 - 15:30
  PÁ:
  7:30 - 13:00

  Činnost
  Firma vznikla v roce 2000, odborně způsobilá osoba vlastní oprávnění od roku 1996. Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany podle zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajišťujeme servis a prodej věcných prostředků požární ochrany školeným zaměstnancem, zpracování dokumentace PO a veškeré služby odborně způsobilou osobou v PO.

  Odbornost, serioznost a osobní přístup k zákazníkům jsou pro nás prvořadé.
  Pomůžeme Vám vyřešit problematiku požární ochrany.
  Prevenci na úseku požární ochrany provádíme na vysoké odborné úrovni.

  V současné době zaměstnáváme 2 odborně způsobilé osoby v požární ochraně. Revizní technik provádí servis hasicích přístrojů a hydrantových systémů.

  Od října 2014 jsme držiteli osvědčení k provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - protipožárních zařízení firmy PROMAT.

  V sortimentu firmy najdete věcné prostředky požární ochrany, hydranty a jejich příslušenství a další výrobky týkající se požární ochrany, díky nimž zabezpečíte veškeré objekty.

  Hasicí přístroje jsou první pomocí v případě vzniklého požáru!

  Požární ochrana:


 • Prováděna odborně způsobilou osobou v požární ochraně, podle § 11 odst. 1 zákona
  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dokumentace požární ochrany:


 • Dokumentace o začlenění do kategorie provozovaných činností
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení potřebného množství a druhů vybavení věcnými prostředky požární ochrany v souladu s předpisy
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Zápisy do požární knihy
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

 • Činnost:


 • Preventivní požární prohlídky v objektech
 • Spolupráce s Hasičským záchranným sborem
 • Poradenské služby v požární ochraně

 • Hasicí přístroje:


 • Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů včetně vyhotovení dokladu o provedené kontrole
 • Montáž hasicích přístrojů
 • Periodické zkoušky hasicích přístrojů

 • Hydranty a hadicové systémy:


 • Kontrola provozuschopnosti hadicových systémů, nadzemních a podzemních hydrantů včetně vyhotovení dokladu o provedené kontrole
 • Doplnění vybavení

 • Prodej:


 • Hasicí přístoje
 • Hydranty, příslušenství
 • Výstražné bezpečnostní tabulky
 • Požární knihy
 • Hadice
 • Proudnice
 • Hlásiče kouře
 • Sorbenty
 • Protipožární těsnící pásky