O firmě Reference Kontakt Hasicí přístroje Práškové Sněhové CO2 Vodní a pěnové Příslušenství
Hasicí přístroje

Vodní a pěnové

Obsah hasiva je 6 nebo 9 litrů vody nebo pěny . Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru třídy (vodní A, pěnový A/B/C) . U vodních hasicích přístrojů využití především pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd. U pěnových hasicích přístrojů využití pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd. U kapalných látek se jedná o látky jako je benzin, nafta, oleje, tuky atd. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Nelze použít pro hašení zařízením pod napětím.